We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.
Sluit dit bericht

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 5 van de Ley Orgánica 15/1999 van 13 december (hierna "LOPD"), laat Costas & Casas International Real Estate SLweten dat alle persoonlijke gegevens die u hen geeft door formulieren in te vullen op deze webpagina's worden verzameld en gearchiveerd door Costas & Casas International Real Estate SL met kantoor op Oasis Business Center, Our Space, Of.9, Ctra. de Cádiz Km 176, 29602 Marbella, Málaga (Spanje).

De bezoeker kan zijn / haar recht op toegang tot, rechtzetting, verwijdering en verzet tegen het gebruik van zijn / haar privégegevens uitoefenen onder de bepalingen en voorwaarden bepaald door de LOPD. Om dit te doen, kan de bezoeker schrijven naar Costas & Casas International Real Estate SL, op Oasis Business Center, Our Space, Of.9, Ctra. de Cádiz Km 176, 29602 Marbella, Málaga (Spanje). De bezoeker kan ook een e-mail sturen naar  info@costas-casas.com

De formulieren op onze website bevatten verschillende velden die, na voltooiing door de bezoeker, ons in staat stellen om beter te reageren op de gevraagde dienst. Indien alle antwoorden op de vraag met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens vrijwillig gegeven worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, betekent het ontbreken van een antwoord op een gestelde vraag niet dat de kwaliteit of de kwantiteit van de diensten of service niet verleend zullen worden.

Door persoonlijke gegevens aan te leveren via onze webformulieren of door dergelijke gegevens op een andere manier te verzenden, verklaart de bezoeker / gebruiker volledig dat dergelijke gegevens worden opgenomen in de archieven van Costas & Casas International Real Estate SL om te worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen in dit document.

Door dit privacybeleid te accepteren verklaart de bezoeker / gebruiker dat de verstrekte gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn en dat hij / zij zich ervan bewust is dat de aldus verzamelde gegevens bestemd zijn om de weergave van de gevraagde services mogelijk te maken en om publiciteit en speciale aanbiedingen van commerciële aard met betrekking tot andere producten en diensten, berichten, aanbiedingen en algemene informatie van Costas & Casas International Real Estate SL die van belang kunnen zijn voor u mogelijk te maken. In overeenstemming met artikel 11 van de LOPD gaat de bezoeker / gebruiker er door het invullen van dit formulier ook mee akkoord dat zijn / haar persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die samenwerken met Costas & Casas International Real Estate SL wanneer wordt aangenomen dat deze derden kunnen bijdragen aan verbeterde services en alleen om u extra informatie te geven die van toepassing is op legitiem gebruik volgens de cedent en de gevolmachtigde.

Costas & Casas International Real Estate SL is hierbij tevens gemachtigd om u commerciële berichten toe te sturen per elektronische post of enige andere gelijkwaardige vorm van elektronische communicatie. De autorisatie die het verzenden van commerciële informatie, de uitwisseling van persoonlijke gegevens per e-mail met een andere vorm van elektronische communicatie mogelijk maakt, kan op elk moment worden ingetrokken door schriftelijke kennisgeving aan Costas & Casas International Real Estate SL op het eerder opgegeven adres.

Costas & Casas International Real Estate SL verklaart hierbij dat het alle technische en organisatorische maatregelen heeft uitgevoerd die nodig zijn om de veiligheid van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen en streeft ernaar deze gegevens met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen door deze gegevens alleen te gebruiken zoals beschreven in dit document en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van de LOPD en het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december waarin de beveiligingsmaatregelen en regels worden geschetst waaraan het elektronische archiefsysteem moet voldoen wanneer deze persoonsgegevens bevatten.

Costas & Casas International Real Estate SL behoudt zich alle rechten voor om haar beleid met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van persoonlijke gegevens te wijzigen en te allen tijde te houden aan de huidige wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en zal iedereen over wie het kan gaan informeren over eventuele wijzigingen via deze webpagina of op enige andere plaats op het web of op enige andere manier die het de moeite waard acht.